přihlásit 4996/791264

2.5 (alpha) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |

Python 2.5 (alpha)

 • alha 1 – 05. 04. 2006
 • alha 2 – 27. 04. 2006
 • alha 3 – 27. 05. 2006
 • beta 1 – 24. 06. 2006
 • beta 2 – 15. 07. 2006
 • rc 1 – 05. 08. 2006
 • final – 19. 08. 2006

Poslední vydání [1]    
Nejvýznamnější novinky [2]    
Detailní výčet všech změn [3]

Přehled hlavních změn – hotové

podmíněné výrazy [4]
nová funkce partial() [5]
relativní importy [6]
spouštění modulů jako skriptů [7]
Interpret pythonu dostane nový parametr '-m', který spustí modul jako skript bez nutnosti zadávat cestu k modulu.
except a finally půjde použít společně s jedním try [8]
Coroutines via Enhanced Generators [9]
nový příkaz width [10]
supertřída BaseException pro výjimky [11]
New-style třída BaseException se stane základní třídou pro výjimky. Je to jeden z kroků dlouhodobého plánu nahradit výjimky třídami nového stylu. Celý plán je tento:
  * Python 2.5
     - všechny standardní výjimky se stanou new-style třídami
     - výjimky budou odvozené od supertřídy BaseException
     - z BaseException budou odvozeny podtřídy Exception, 
      KeyboardInterrupt a SystemExit 
     - vyvolávání řetězcových výjimek bude zavrženo (deprecated)
  * Python 2.6
     - zachycování řetězcových výjimek bude zavrženo
  * Python 2.7
     - vyvolávání výjimek neodvozených z BaseException bude zavrženo
  * Python 2.8
     - zachycování výjimek neodvozených z BaseException bude zavrženo
  * Python 2.9
     - zavrženy args a __getitem__ (možná)
  * Python 3.0
     - zakázány všechny zavržené záležitosti
 
nové builtin funkce any() a all()
nový modul cProfile, ElementTree, cElementTree, hashlib, msilib, pysqlite a setuptools
podpora pro čtení shadow hesel (linux)
podpora pro Unicode 4.1 UCD

Přehled hlavních změn – plánované

varovaní při použití některých slov jako identifikátory (proměnné)
jedná se o slova: do, super, interface, implements, switch, case, True, False
builtin dekorátor @deprecated
odstranění fpectl modulu

Detailní informace k nové verzi [12]


Seznam URL na stránce:
[1] http://www.python.org/download/releases/2.5/
[2] http://www.python.org/download/releases/2.5/highlights/
[3] http://www.python.org/download/releases/2.5/NEWS.txt
[4] http://www.python.org/dev/peps/pep-0308/
[5] http://www.python.org/dev/peps/pep-0309/
[6] http://www.python.org/dev/peps/pep-0328/
[7] http://www.python.org/dev/peps/pep-0338/
[8] http://www.python.org/dev/peps/pep-0341/
[9] http://www.python.org/dev/peps/pep-0342/
[10] http://www.python.org/dev/peps/pep-0343/
[11] http://www.python.org/dev/peps/pep-0352/
[12] http://www.python.org/dev/peps/pep-0356/
2.5 (alpha) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |

Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2