přihlásit 14914/813793

Stručná charakteristika

Python je jazyk objektově orientovaný, interpretovaný, dynamický a silně typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a čitelnou syntaxí, zaměřený na snadné pochopení, použití a na vysokou produktivitu programování.

Původně byl zamýšlen jako druhý jazyk k nějakému systémovému. Ale postupem času se z něj stal výkonný nástroj, a někteří programátoři oblíbili natolik, že ho používají jako svůj hlavní jazyk. Mezi tyto programátory patří např. Bruce Eckel, autor populárních knih Myslíme v C++ a Myslíme v Javě. O něm se dá předpokládat, že zná Javu i C++ a když se rozhodl myslet v jazyce Python, tak k tomu měl dobré důvody. Tyto jsou uvedeny v rozhovoru [1] s ním. Na "uvedeném odkazu je k dispozici i rozhovor s tvůrcem Pythonu, Guido van "Rossumem.

O Pythonu se dále tvrdí, že je vhodný pro výuku programování, psaní prototypů aplikací, webových aplikací, aplikací typu klient/server, síťových aplikací, skriptů, utilit, systémových programů, menších GUI aplikací, práci s textovými dokumenty včetně XML, skriptování jiných aplikací a podobně. Lze v něm psát i jednodušší multithreadové aplikace, používá se při paralelním programování, je oblíbený v akademické sféře, má dobrou podporu Windows (třeba snadné psaní COM serverů i klientů), existuje jeho implementace pro prostředí .NET (IronPython) a pro prostředí Java (Jython).

Python je jazyk s bohatými možnostmi, který dokáže být užitečný jak profesionálům (jako druhý jazyk pro rychlé a snadné programování menších věcí a prototypování či skriptování vlastních aplikací), tak začátečníkům, kterým nabízí snadnost naučení i použití a pravděpodobně i pokrytí všech jejich potřeb.

Jeho největší omezení je, pravděpodobně, nižší výkon. Toto téma proto podrobně rozebírá samostatná stránka.


Seznam URL na stránce:
[1] http://www.artima.com/articles/index.jsp?topic=python

Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2