přihlásit 12791/806099

PyGTK

PyGTK [1] je GUI toolkit, tedy knihovna pro tvorbu aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Je to kvalitni objektová a pythonizovaná nadstavba nad GTK+. PyGTK Obsahuje tyto moduly:

gobject
Zpřístupňuje základní datové typy, třídy a funkce, nad kterými je vystavěno gtk a gtk.gdk. (glib)
gtk.gdk
Nízkoúrovňové API sjednocující API různých grafických systémů jako je X Window nebo GDI ve Windows. Poskytuje přístup k základním funkcím grafického rozhraní, pomocí kterého je vytvořeno gtk. (gdk)
gtk
Vysokoúrovňové API pro tvorbu GUI. Obsahuje především sadu tříd pro tvorbu widgetů a s tím související věci. (gtk)
gtk.glade
API pro automatickou tvorbu GUI na základě definičního XML souboru vytvořeném pomocí Glade. Glade je GUI návrhář GUI (GUI designer). (libglade)
atk
API pro vylepšení přístupnosti aplikací pro invalidní uživatele.
pango
API pro práci s textem a fonty.

Pozor, přestože GTK+ používá knihovnu Cairo, její pythonní nadstavba není součástí PyGTK a je šířena samostatně jako knihovna pycairo s modulem cairo

Zdá se toho být hodně, ale často si programátor vystačí se samotným modulem gtk a v případě že GUI navrhuje v Glade tak ještě jednoduchým modulem gtk.glade.

Ale i samotný gtk modul je velmi obsáhlý a obsahuje spoustu tříd pro tvorb widgetů (z kterých se skládá GUI) a každá z těchto tříd má spoustu vlastností a metod. Na jednu stranu je dobře, že je k dispozici bohaté a mocné GUI, na druhou stranu to dá programátorovi trochu zabrat, než do toho pronikne.

Naštěstí je k PyGTK kvalitní referenční příručka [2] a výukáč [3] (tedy tutorial, jen jsem si udělal dětinskou radost výstředním překladem po vzoru mých pythonýrských kolegů, kteří zcela vážně překládají třeba widgety jako udělátka – klapkobřinkostroj je proti tomu hadr).

Nemá smysl se to snažit naučit na zpaměť. Důležité je především pochopit systém. Jakmile pochopíte systém, budete se v GTK orientovat lehce, protože má docela hezky promyšlené a jednotné API. Tyhle stránky nemají sloužit jako překlad referenční příručky ani tutorialu, mají vám jen pomoci vám pochopit ten systém, popřípadě vysvětlit různé záludnosti a předvést typické záležitosti.


Seznam URL na stránce:
[1] http://pygtk.org
[2] http://www.pygtk.org/pygtk2reference/index.html
[3] http://pygtk.org/pygtk2tutorial/index.html

Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2