přihlásit 19239/813796

Základy

Pozor: tato sekce je rozpracovaný koncept. Kapitoly nejsou uceleny, jsou rozpracovány, některé informace se nejsou ověřeny a podobně.

Tato sekce představuje kolekci základních znalostí o jazyce Python. Základy nemyslím povrchní zjednodušené informace. Uváděné informace jdou poměrně do značné hloubky a přiznávám se bez mučení, že při psaní těchto kapitol jsem se dozvěděl mnoho nového, co jsem před tím nevěděl a klidně bez toho dokázal žít. Těmi základy jsou myšleny základní stavební kameny jazyka (jako např. datové typy, operátory a podobně). Jinak řečeno, základy vymezují obsah, ne úroveň informací. Informace jsou rozděleny do kapitol, každá kapitola se systematicky věnuje nějaké oblasti. Rozsáhlejší téma jsou dále rozděleny do podkapitol.

Nepleťte si, prosím, tuto sekci s učebnicí programování (nebo obdobný výukovým dokumentem). Sice se snažím informace trochu didakticky uspořádat, ale to jen v rámci kapitoly a někdy ani to ne. Logické členění informací na jednotlivé oblasti má přednost a tak se hned z počátku můžete setkat s pojmy nebo detaily, které zatím přesahují vaše znalosti nebo chápání, zvláště v případě, že nemáte dosud žádné znalosti a zkušenosti s programováním.

Nerad bych, aby vás tato sekce vyděsila a vzbudila obavy, že je Python příliš složitý. Opak je pravdou, ale je potřeba se s ním seznamovat za pomoci dokumentů, jenž mají pro tento účel vhodněji uspořádané informace. Potřebujete-li spíš nějaký tutoriál nebo učebnici programování, navštivte sekci Odkazy. Naleznete tam odkazy i na vhodné výukové dokumenty.


Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2