přihlásit 10321/813812

Slovníček a zkratky

datový objekt
Instance datového typu v paměti. Objekt je v této souvislosti obecný pojem, a nemá nic společného s definicí objektu dle OOP.
[datové typy, proměnné]
datový typ
Přesná specifikace druhu dat. Datový typ má v Pythonu formu datového objektu, který má také svůj datový typ. Přesněji řečeno, libovolný datový typ je instance datového typu type. Datový typ type je také instance datového typu type, tedy sama sebe.
[datové typy, proměnné]
instance
  1. Obecny pojem, který znamená: Konkrétní datový prvek v paměti počítače odvozený z nějakého vzoru. Vzorem může být buď datový typ nebo třída. Instance třídy je objekt dle terminologie OOP a instance datového typu je datový objekt neboli data s kterými pracujeme.
  2. Název jednoho z mnoha datových typů Pythonu, který představuje instanci libovolné třídy.
    Všimněte si, že objekt jako instance třídy (dle OOP) je obecný datový objekt, který je odvozen jak ze třídy, tak z datového typu instance. Jinak řečeno, instance třídy je i instance datového typu, který se jmenuje instance. Také viz. objekt.
klasický programátor
Programátor programující a znající klasické programovací jazyky jako je jazyk Pascal, VB, C, C++, Java, C# a další. Klasické jazyky se vyznačují tím, že jsou statické a kompilované.
kontejner
Datový objekt, jehož hlavním posláním je udržovat odkazy na jiné datové objekty. Jde například o seznam nebo slovník.
objekt
V Pythonu má objekt dva významy. Může to být instance třídy dle terminologie OOP nebo instance datového typu dle terminologie implementace Pythonu. Objekt jako instance třídy je zároveň i datový objekt typu pojmenovaného instance. V Pythonu má každý datový objekt svůj datový typ, tedy i instance třídy. Tak jako číslo 10 má datový typ int, tak instance třídy má datový typ instance. Také viz. instance a datový objekt.
OOP
Objektově orientované programování. Jeden ze způsobů návrhu programu.
standardní výstup
Jednosměrný "datový kanál", do kterého může program zapisovat data. Druhý konec datového kanálu je standardně připojen na obrazovku, ale při spouštění programu může být přesměrován na něaký soubor, takže zapisovaná data se místo na obrazovku zapisují do souboru.
[helloworld]
třída
Termín z terminologie OOP. Třída je vzor, podle kterého se tvoří objekty (instance třídy).

Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2