přihlásit 8792/791259

Hello World!

Na úvod začněme s typickým příkladem, programem Hello World!. To je program, který po svém spuštění vypíše tuto zprávu na terminál a ukončí se.

hello.py

print "Hello World!"

Jak je vidět, Python je jednoduchý a přímočarý jazyk. Jednoduché věci dělá jednoduše. Pro neznalce oboru uvedu pro srovnání to samé, ale napané v jazyce Java.

Hello.java

public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Java je studený formální jazyk a tak se v ní jednoduché věci dělají složitě. Dá hodně práce vysvětlit všechna ta magická slůvka a souvislosti, aby člověk mohl samostatně vytvářet byť i jen ty nejjednoduší prográmky. Přitom tento jazyk je považovaný za jeden z těch jednodušších.

Naštěstí je Python ještě jednodušší, v něm je možno začít programovat tařka hned. V tomto případě k pochopení příkladu stačí vysvětlit, že print je příkaz jazyka Pythonu, který zadané parametry převádí na text a tento text vypisuje na standardní výstup. V našem případě je takovým parametrem textový řetězec, který obsahuje pozdrav.

Standardní výstup je systémová záležitost, které Python využívá, ale jinak s ním nemá nic společného. Kdybyste nevěděli co to je, tak standarní výstup je datový kanál do kterého se dají posílat data. Tento datový kanál je obvykle propojen na okno terminálu. Náš pozdrav se tedy obvykle obvykle vypíše na obrazovku terminálu. To se stane když ukázkový program spustíme příkazem:

python hello.py

Kdybychom ho ale spustili příkazem:

python hello.py > vystup.txt 

To jest s přesměrovaným standardním výstupem do souboru vystup.txt, tak by se nám pozdrav zapsal do zadaného souboru.


Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2