přihlásit 4014/791254

2.5 (alpha) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |

Python 2.4.2

  • 2.4.3 – 29. 03. 2006
  • 2.4.2 – 21. 08. 2005
  • 2.4.1 – 30. 05. 2005
  • 2.4.0 – 30. 11. 2004

Nejvýznamnější novinky [1]    
Dokumentace ke změnám [2]
Detailní výčet všech změn [3]

Přehled hlavních změn

set a frozenset
Nové zabudované datové typy set a frozenset implenentované v jazyce C. V Pythonu 2.3 byly k dispozici v pythoním modulu set.
Decimal
Nový datový typ pro čísla s plovoucí čárkou. Na rozdíl od datového typu float netrpí zaokrouhlovací binární chybou a má nastavitelnou přesnost. Je implementovaný v pythoním modulu decimal.
sjednocení datového typu int a long
Při operacích s datovým typem int, kdy výsledek bude mimo rozsah typu int bude vrácen typ long. V Pythonu 2.3 se vyvolalo varování.
generátor výrazů (pracovní překlad, generator expressions)
Obdoba generátoru seznamu (list comprehension). Generátor výrazů se ke generátoru seznamu má stejně jako xrange k range.
string.Template
Nová třída Template v modulu string, která slouží k jednoduché tvorbě šablon pro robustní nahrazování řetězců. Předpokládá se, že tyto šablony bude vytvářet uživatel programu, ne programátor.
dekorátory pro funkce a metody
Užitečný syntaktická pomůcka pro přehledné obalování funkcí a metod.
reversed
Funkce pro vytváření zpětného iterátoru nad posloupnostmi. Vytvořený iterátor prochází posloupnost pozpátku, nahrazuje výřez [::-1]. Oproti němu by měl být čitelnější, rychlejší a méně náročnější na paměť.
subprocess
Nový modul pro spouštění podprocesů. Měl by nahradit os.system, a řadu variant funkcí popen. Zavádí jednotné rozhraní pro spouštění podprocesů, která poskytuje všechny potřebné funkce.
podpora víceřádkového importu
vylepšené řetězce
Řetězcové metody ljust(), rjust() a center() mají volitený parametr pro určení vyplňovacího znaku. Nová metoda rsplit().
vylepšené seznamy
Metoda sort má 3 nové parametry cmp, key a reverse.
vylepšené třídění
Nová zabudovaná funkce sorted(). Oproti metodě sort() může jako parametr přijímat iterátor a lze používat ve výrazech, protože vrací setříděnou kopii objektu.
nový parametr interpretu
Interpret Pythonu má nový parametr -m, který slouží ke snadnému spouštění modulu podle jména bez nutnosti zadávat cestu. Moduly se hledají v adresářích dle sys.path.

Seznam URL na stránce:
[1] http://www.python.org/2.4/highlights.html
[2] http://www.python.org/doc/2.4/whatsnew/whatsnew24.html
[3] http://www.python.org/download/releases/2.4.3/NEWS.txt
2.5 (alpha) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |

Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2