přihlásit 8674/768734

Mobilní Python na flashce

V Linuxu je Python obvykle vždy přítomen, takže kam přijdete, tam ho máte. Ve Windows tomu tak bohužel není a navíc většina uživatelů se brání tomu si „zase něco instalovat“. Nalezl jsem si tedy jiné řešení, které se mi dobře osvědčilo. A to nosit si Python s sebou na USB flash paměti, lidově řečeno na flashce. Toto řešení, v trochu modifikované podobě, dokonce používám i k distribuci svých programů na windows.

Obecně jsou s instalací software na flashku dva problémy. První je ten, že flaska může mít ve Windows pokaždé jiné písmenko jednotky, čímž se mění cesta. S tím se většina programů špatně vyrovnává. Druhý problém je ten, že řada programů své konfigurační nastavení ukládá do registrů, takže na jiných počítačích bez instalace nefungují.

Na Pythonu se podepisují oba tyto vlivy, ale ne nepřekonatelně (konec konců, jeho domácí protředí je flexibilní Unix) takže lze s trochou snahy zařídit, aby fungoval i ve Windows na flashce.

Ta trocha snahy spočívá ve vytvoření spouštěcího skriptu (dávkového souboru), který Pythonu nastaví správné cesty a pomocí kterého spouštíme Python. Následuje postup, jak toho dosáhnout.

Vemte flashku a připojte ji k počítači. Připojí se například jako disk "F:". Vytvořte na disku "F:" adresář programy a do něj nainstalujte standardním způsobem Python. Bude-li to Python 2.4, tak se v adresáři programy vytvoří podadresář python24. Cesta ke spouštěcímu souboru interpretu Pythonu bude tedy F:\programy\python24\python.exe. Dále si tam můžete nainstalovat knihovny pro Python a další programy. Z knihoven doporučuji zcela určitě pythonwin, rozšíření Pythonu pro Windows a PyGTK, knihovnu pro tvorbu aplikací s grafickým rozhraním, která potřebuje nainstalovat GTK pro Windows. Z dalších programů to může být třeba váš oblíbený textový editor (u mě Vim) a podobně. Nyní už stačí do adresáře programy zkopírovat několik následujících dávkových souborů.

F:\programy\python.bat

@ECHO OFF

set DRIVE=%~d0
set BASEPATH=%DRIVE%\programy
set PYTHONPATH=%BASEPATH%\python24

PATH=%PYTHONPATH%;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\DLLs;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pythonwin;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pywin32_system32;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\win32;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\vim\vim70;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\gtk\bin;%PATH%;

%DRIVE%
cd \projekty
python.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

F:\programy\pythonPause.bat

@ECHO OFF

set DRIVE=%~d0
set BASEPATH=%DRIVE%\programy
set PYTHONPATH=%BASEPATH%\python24

PATH=%PYTHONPATH%;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\DLLs;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pythonwin;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pywin32_system32;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\win32;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\vim\vim70;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\gtk\bin;%PATH%;

%DRIVE%
cd \projekty
python.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
pause

F:\programy\radek.bat

@ECHO OFF

set DRIVE=%~d0
set BASEPATH=%DRIVE%\programy
set PYTHONPATH=%BASEPATH%\python24

PATH=%PYTHONPATH%;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\DLLs;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pythonwin;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pywin32_system32;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\win32;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\vim\vim70;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\gtk\bin;%PATH%;

%DRIVE%
cd \projekty
%SystemRoot%\system32\cmd.exe /F:ON /k dir

F:\programy\ide.bat

@ECHO OFF

set DRIVE=%~d0
set BASEPATH=%DRIVE%\programy
set PYTHONPATH=%BASEPATH%\python24

PATH=%PYTHONPATH%;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\DLLs;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pythonwin;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\pywin32_system32;%PATH%;
PATH=%PYTHONPATH%\Lib\site-packages\win32;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\vim\vim70;%PATH%;
PATH=%BASEPATH%\gtk\bin;%PATH%;

%DRIVE%
cd \projekty
start pythonwin.exe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

Dávkový soubor python.bat slouží ke spuštění interpretu Pythonu. Jeho prostým spuštěním spustíte Python v interaktivním režímu. Pythoní program, tedy soubor s příponou py spustíte přetažením ikony py souboru nad ikonu tohoto dávkového souboru.

Dávkový soubor pythonPause.bat je to samé, akorát se po ukončení programu automaticky nezavře okno konzoly Pythonu. To se hodí hlavně při ladění našeho programu, protože nám to umožní vidět případná chybová hlášení.

Dávkový soubor radek.bat slouží ke spouštění příkazového řádku Windows. Po jeho spuštění se ocitnete na flashce v adresáři projekty. Můžete pak zadat například příkazy:

cd projekt1
python projekt1.py

Pomocí prvního příkazu vlezete do podadresáře projekty1 a pomocí druhého spustíte program projekt1.py. Můžete zadávat řadu dalších příazů, třeba dir, protože je to klasický příkazový řádek Windows. Případná chybová hlášení Pythonu uvidíte na konzoli a budete si moci prohlížet i ty starší, což se při vývoji programu docela hodí. Stejně tak se hodí, že budete moci předávat spouštěnému programu parametry.

Dávkový soubor ide.bat slouží ke spouštění vývojového prostředí pythonwin. Aby to fungovalo, tak ho musíte mít samozřejmě nainstalovaný. Instaluje se jako součást win32 rozšíření Pythonu. Více viz kapitola o vývojových prostředích.

Dávkové soubory jsou již připraveny i pro instalaci gtk knihovny a VIM editoru verze 7.0 do adresáře programy.


Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2