přihlásit 4349/755882

Ladící výpis výjimky

Tohle je poměrně užitečná ukázka vylepšeného chybového hlášení k zachycené výjimce. Lze vypsa na obrazovku, uložit do logu nebo databáze, ze serveru poslat klientovi a podobně. Uživatel to asi příliš neocení, ale pro programátora je to výborná pomůcka při ladění programu.

Najzajímavější na tom bude asi:

Ke stažení

demefrex.py - 3 182 B (debug message from exception)

Ukázky

standardní chybový výpis

Traceback (most recent call last):
 File "u_trace.py", line 119, in ?
  first()
 File "u_trace.py", line 101, in first
  first_in(1, 0)
 File "u_trace.py", line 97, in first_in
  d = a/b
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero

vylepšený chybový výpis

======================================================================
EXCEPTION: exceptions.ZeroDivisionError
ERROR MSG: integer division or modulo by zero
TRACE: 
  u_trace.py/109 main: first()
  u_trace.py/101 first: first_in(1, 0)
  u_trace.py/97 first_in: d = a/b
CODE: 
  93   def first_in(a, b):
  94     ''' Testovaci funkce kde dojde k vyjimce. '''
  95 
  96     c = ['q', 123, None]
  97     d = a/b
LOCAL VARS:
  a = (<type 'int'>) 1
  b = (<type 'int'>) 0
  c = (<type 'list'>) ['q', 123, None]
----------------------------------------------------------------------

Kód programu demefrex.py

# encoding: utf-8
import sys, inspect, pprint

MAX_STRLEN_VALUE = 60
MIN_CODE_LINES = 10

def getTextFromCode(code, offset, linenu):
  ''' Print relevant part source code. '''
  code = code[:offset+1]
  code.reverse()

  shortCode = []
  for i, line in enumerate(code):
    sLine = line.strip()
    if sLine[:3] == 'def':
      shortCode.insert(0, line)
      break
    if sLine[:5] == 'class':
      shortCode.insert(0, line)
      break
    if sLine == '' and i > MIN_CODE_LINES:
      break
    shortCode.insert(0, line)

  offset = len(shortCode)-1
  TEXT = []
  for i, line in enumerate(shortCode):
    number = linenu-offset+i
    line  = line[:-1]
    TEXT.append("%5d %s" % (number, line))
  return '\n'.join(TEXT)

def getTextFromDict(d, title=None):
  ''' Pretty print of dict. '''
  TEXT = []
  if title:
    TEXT.append(title)
  keys = d.keys()
  keys.sort()

  keyMaxLen = 0
  for key in keys:
    if len(key) > keyMaxLen:
      keyMaxLen = len(key)

  keyMaxLen += 3
  pattern = '%%%ds = (%%s) %%s' % keyMaxLen
  for key in keys:
    TEXT.append(pattern % (key, type(d[key]), str(d[key])[:MAX_STRLEN_VALUE]))
  return '\n'.join(TEXT)

def makeTextFromException(size='full'):
  ''' Make information about exception. '''
  TEXT = []

  typerr,strerr,c = sys.exc_info()
  TEXT.append('\n==================================================================')
  TEXT.append('EXCEPTION: ' + str(typerr))
  TEXT.append('TRACE: ')
  traceback = inspect.trace(100)

  last = len(traceback) - 1
  for i, (frame, file, linenu, object, code, offset) in enumerate(traceback):
    if code and code[offset]:
      example = code[offset].strip()
    else:
      example = '<N/A>'

    if size == 'full' or i == last:
      TEXT.append('  %s/%d %s: %s' % (file, linenu, object, example))

    if(i == last):
      if code and size == 'full':
        TEXT.append('CODE: ')
        TEXT.append(getTextFromCode(code, offset, linenu))
      TEXT.insert(2, 'ERROR MSG: ' + str(strerr))
      if size == 'full':
        TEXT.append(getTextFromDict(frame.f_locals, 'LOCAL VARS:'))

  TEXT.append('------------------------------------------------------------------')
  return '\n'.join(TEXT)

## SELF TEST ##############################################

if __name__ == "__main__":

  class MyError(Exception):
    def __init__(self, value):
      self.value = value
    def __str__(self):
      return str(self.value)

  def first_in(a, b):
    ''' Testovaci funkce kde dojde k vyjimce. '''

    c = ['q', 123, None]
    d = a/b

  def first():
    ''' Testovaci funkce. '''
    first_in(1, 0)

  def second():
    raise MyError("můj error")

  def main():
    ''' Self test. '''
    try:
      first()
    except:
      print makeTextFromException()

    try:
      second()
    except:
      print makeTextFromException()

  main()

Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in /web/htdocs2/wraithcz/home/www/python/data/sessions/sessions1.php on line 2